קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.02.2005 מספר 5 שנת 2005

21/02/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכה דרורי מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/2/2005 שיחה מס: 5 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 23/2/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחות קודמות (הצעת המזכירות והנהלות מש"א ושירותים בעניין ניהול שירותים, והצעת המזכירות לאישור כללים לעניין תושבות בגעש).

2. מועצת המנהלים הכלכלית בחרה ביהודה בן-חיים לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של המפעל. יהודה יחליף את נדב קפלן שמלא את התפקיד בשנים האחרונות וביקש לאחרונה לסיים את תפקידו.

ב. לאישור:

1. הצעה פרטית של נעמי וז'וליו רוזנטל בעניין עבודת חוץ בחו"ל
נעמי וז'וליו רוזנטל מביאים לאישור השיחה הצעה פרטית שלהם (המצורפת בגב הדף לשיחה) בעניין עבודת חוץ בחו"ל עבורם.
המזכירות מתנגדת להצעה הפרטית של נעמי וז'וליו, מאחר והתנאים הכספיים שהוצעו בה אינם תואמים את המקובל בגעש לעבודת חוץ בחו"ל, וזאת לאחר שהמזכירות דנה בעניין מספר פעמים והציעה בתאום מלא עם המשפחה 2 הצעות שונות ע"פ הכללים המקובלים, שנדחו בסופו של דבר ע"י המשפחה.
המזכירות מציעה למשפחה לקבל את ההצעות שתואמו איתה כאמור, ותואמות את הכללים המקובלים בגעש לעבודת חוץ בחו"ל.
עוד הובהר שאישור עבודת חוץ בחו"ל, מותנה בחתימת המשפחה והקיבוץ כמקובל על מסמך המגדיר את התנאים המפורטים לעניין עבודת החוץ הנ"ל, והעברת הסכם העסקה של ז'וליו (שעד כה טרם הועבר לקיבוץ) לאישור הקיבוץ.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 4 מתאריך 7/2/2004
1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 4 מתאריך 7.2.2005.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב