קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 28.02.2005 מספר 6 שנת 2005

28/02/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 28/2/2005 שיחה מס: 6 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. אריאל הלפרין סיים את תפקידו כיו"ר מועצת המנהלים הכלכלית של געש. אריאל מלא את תפקיד מאז מרץ 2000, ולאחרונה (כפי שפורסם) הודיע שברצונו לסיים את תפקידו בגעש.
המזכירות הקימה צוות, שעוסק בימים אלו במציאת מועמד להחלפתו. עד למציאת מחליף, מועצת המנהלים קבעה שאסף ציקמן (כחבר במועצת המנהלים) ישמש ממלא מקום לניהול הישיבות.

ב. לדיון:

1. דו"חות כספיים לסיכום שנת 2004
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק בשנת 2004.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 5 מתאריך 21/2/2004

1. אושרה הצעת המזכירות והנהלת מש"א ושירותים בעניין ריכוז שירותים.

2. אושרה הצעת המזכירות לכללים לעניין תושבות.

3. אושרה ההצעה הפרטית של נעמי וז'וליו רוזנטל בעניין עבודת חוץ בחו"ל.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב