קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 04 שנת 2005

08/03/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 4 מתאריך 8/3/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
העברת הכספים בקרן "מבטחים ותיקה

המזכירות קיימה דיון משותף עם מועצת מנהלים כלכלית וועדת פנסיה בחלופות להעברת כספים שגעש הפקיד בקרן "מבטחים ותיקה" הגרעונית, לקרן פנסיה אחרת מאוזנת.
החלופות הוצגו על ידי רו"ח יוסי ספיר מחברת "טיפ יועצים" המסייעת לגעש בהובלת המהלך, כפי שמבוצע על ידה בעוד מספר קיבוצים שהפקידו כספים "במבטחים ותיקה" ונמצאים במצב דומה.
המזכירות, מועצת המנהלים הכלכלית וועדת פנסיה, החליטו להביא לאישור הקיבוץ הצעה להעברת הפקדות הקיבוץ מקרן "מבטחים ותיקה" לקרן "תשורה" בה געש מפקיד כיום חלק מהפקדות החברים. הסיבה בגינה מוצע להעביר את הכספים הנ"ל, היא שקרן "מבטחים ותיקה" היא אחת מקרנות הפנסיה הגרעוניות, שטופלו ע"י המדינה במסגרת הרפורמה שהונהגה לאחרונה בתחום הפנסיה בארץ. השארת הכספים בקרן זו עלולה לפגוע באופן משמעותי בזכויות המבוטחים ב"תכנית קיבוצים" שהתנהלה עד כה במסגרתה. חשוב לציין ש"תכנית הקיבוצים" בה הפקיד געש כספים בקרן זו, הינה תכנית מאוזנת, ולכן קיימת אפשרות (שטעונה עוד את אישור משרד האוצר) להוצאת הכספים לקרן "תשורה" המאוזנת תוך שמירת הזכויות שהיו כלולות בתכנית המקורית.
אישור בחירת מנהלת תחום החינוך בגעש והרכב מנהלת החינוך של געש.

המזכירות אישרה את בחירת הנהלת שרותים ע"פ המלצת הנהלת מש"א, באטי פופר למנהלת תחום החינוך בגעש.
המזכירות אישרה את המלצת הנהלת מש"א להרכב מנהלת החינוך בגעש: אורה קוגלר (יו"רית), אטי פופר, אירית ניימן, עירית פאוסט, הילה שחר, עידית להב, יפעת ברודקי, נטע סיטרין, תרצה פלברג, ראול וייס, ישראל פלג, ערד סלוצקי (מזכיר).
דיון בהצעת הנהלת מש"א לנהלי בחירת מזכירות

המזכירות קיימה דיון ראשוני בהצעת הנהלת מש"א לעדכון נהלי בחירת מזכירות, זאת בהתאם להחלטה לקיים דיון ולקבל החלטות בסוגיה במנותק מהליך קונקרטי של בחירת חברי מזכירות המבוצע אחת לשנה. נרשמו מספר הערות ונקבע המשך דיון בנושא במזכירות, טרם הבאתו לדיון והחלטה בקיבוץ.
דיון בהשתתפות אילן אשד בעניין אי העברת משכורות מלאה ובאופן תקין על ידו לקיבוץ.

המזכירות קיימה דיון בהשתתפות אילן אשד, שאינו מעביר מזה מספר חודשים את משכורתו ישירות ובאופן מלא לקיבוץ, אלא דרך חשבון הבנק הפרטי שלו ובנוסף מפחית מהמשכורת שהוא מעביר לקיבוץ, את סכום תקציב הרכב שהורד ממנו ע"פ ההחלטות שעובדי חוץ עם רכב צמוד אינם מקבלים תקציב רכב.
המזכירות הבהירה לאילן שהיא רואה בחומרה רבה את מעשיו, וקוראת לו לחדול מהם מיידית ולנהוג בהתאם להחלטות הקיבוץ המחייבות העברת כל ההכנסות ישירות לקיבוץ, ובכך למנוע את הצורך להביא את הנושא להמשך טיפול בשיחת הקיבוץ.
משתתפים: יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מירב סלוצקי, רחל הדר, אסף ציקמן, אמנון סירוטה, ישראל פלג, ראובן גפני, שרון תירוש, ערד סלוצקי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב