קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 05 שנת 2005

22/03/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 5 מתאריך 22/3/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
בחירת יו"ר מועצת המנהלים הכלכלית של געש.

המזכירות בחרה את אורי אשל מקיבוץ חצור לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים הכלכלית של געש, ע"פ המלצת הצוות שהוקם לעניין ע"י המזכירות. חברי הצוות סקרו את התהליך שקדם להמלצה לבחור באורי לתפקיד, כולל התייחסות לבדיקת התאמת המועמדים שעמדו על הפרק.
פניית ראובן גפני לדיון בנהלי שאילתא בשיחת הקיבוץ

המזכירות קיימה דיון בפניית ראובן גפני לדיון בנהלי שאילתא בשיחת קיבוץ. ראובן פנה שהמזכירות תקבל החלטה שמעתה והלאה תשובה לשאילתא תינתן בכתב ותפורסם לציבור.
המזכירות בעד הצעתו של ראובן, ולמרות שאין הדבר מתחייב ע"פ נהלי השיחה, סבורה שראוי שתשובות לשאילתא יינתנו בכתב ויובאו לידיעת ציבור החברים.
פניית ראובן גפני לדיון בתשובת ועדת רכב לשאילתא של זמי בן-חורין.

המזכירות קיימה דיון בפניית ראובן גפני לדיון בתשובת ועדת רכב לשאילתא של זמי בן-חורין. ראובן אינו מקבל את התשובה וביקש לקיים דיון בהחלטות לעניין שימוש והקצאת רכבים בגעש.
המזכירות קיימה דיון בסוגיה, במסגרתו עלו מספר נושאים הקשורים לאופן שימוש של חברים ברכבים בגעש. ככלל עמדת המזכירות היתה שהסוגייה רחבה יותר מאשר דיון רק לגבי רכבי סידור רכב, וכוללת בתוכה גם שימוש בכל הרכבים העומדים לרשות החברים. בנוסף עלתה הסוגיה של תפקיד ועדת רכב בהקשר זה, ונמסר שהנהלת מש"א שדנה בסוגיית בחירת מרכז לועדת רכב, סבורה שיש לבחון מחדש את הגדרת תפקיד הועדה טרם בחירת המרכז החדש. כסיכום לדיון בנושא, הוחלט להקים צוות שיכלול חברים מהנהלת מש"א ומהמזכירות (ראובן גפני ואבי מן) שיבחן את סוגיית ניהול נושא הרכב בגעש ויביא לדיון במזכירות הצעה בנושא, שתובא לאחר מכן לדיון ואישור בקיבוץ.
דיון בהתנהלות קלפי שיחת קיבוץ בעקבות בעיות שהיו בנושא לאחרונה.

המזכירות קיימה דיון בעניין התנהלות קלפי שיחת קיבוץ, לאחר שלאחרונה היו מספר בעיות בנושא. המזכירות, שרואה חשיבות רבה בהתנהלות תקינה של הקלפי, כגוף בו מתקבלות החלטות באופן דמוקרטי בגעש, החליטה שיש לרענן בפני החברים בשיחת קיבוץ את נהלי הקלפי. זאת במטרה שהליך ההצבעה יהיה תקין, נקי מלחצים והשפעות, ומעודד השתתפות, ובכך יבטיח שמירב החברים יהיו מעונינים להמשיך להשתתף בהליך ההצבעה ושתוצאות ההצבעות ימשיכו לשקף את עמדות הציבור.
בנוסף סוכם שיש לבחון את הנושא ולהציע הצעות לשיפור הנהלים להבטחת התנהלות תקינה ומשופרת של הליך ההצבעה בקלפי.
משתתפים: יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, רחל הדר, אסף ציקמן, אמנון סירוטה, ראובן גפני, שרון תירוש, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב