קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.03.2005 מספר 7 שנת 2005

23/03/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/3/2005 שיחה מס: 7 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. לדיון:

1. העברת הכספים שהפקיד געש בקרן "מבטחים ותיקה" (גרעונית) לקרן פנסיה "תשורה" (מאוזנת).
המזכירות, מועצת המנהלים הכלכלית וועדת פנסיה מביאות לאישור הקיבוץ הצעה להעברת הפקדות הקיבוץ מקרן "מבטחים ותיקה" לקרן "תשורה". הסיבה בגינה מוצע להעביר את הכספים הנ"ל, היא שקרן "מבטחים ותיקה" היא אחת מקרנות הפנסיה הגרעוניות, שטופלו ע"י המדינה במסגרת הרפורמה שהונהגה לאחרונה בתחום הפנסיה בארץ. השארת הכספים בקרן זו עלולה לפגוע באופן משמעותי בזכויות המבוטחים ב"תכנית קיבוצים" שהתנהלה עד כה במסגרתה. חשוב לציין ש"תכנית הקיבוצים" בה הפקיד געש כספים בקרן זו, הינה תכנית מאוזנת, ולכן קיימת אפשרות (שטעונה עוד את אישור משרד האוצר) להוצאת הכספים לקרן "תשורה" המאוזנת תוך שמירת הזכויות שהיו כלולות בתכנית המקורית.
ההצעה תוצג על ידי רו"ח יוסי ספיר מחברת "טיפ יועצים" המסייעת לגעש בהובלת המהלך, כפי שמבוצע על ידה בעוד מספר קיבוצים שהפקידו כספים "במבטחים ותיקה" ונמצאים במצב דומה.

החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות.

ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה ולקבלתה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 28/2/2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 28.2.2005

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב