קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 28.03.2005 מספר 8 שנת 2005

28/03/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 28/3/2005 שיחה מס: 8 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 29/3/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה קודמת (העברת הכספים שגעש הפקיד בקרן "מבטחים ותיקה" הגרעונית, לקרן "תשורה" המאוזנת).

2. המזכירות אישרה את המלצת הנהלת מש"א להרכב מנהלת החינוך בגעש: אורה קוגלר (יו"רית), אטי פופר (מנהלת תחום חינוך), אירית ניימן (רמות-חפר), עירית פאוסט (מרכזון), הילה שחר (נעורים), עידית להב (הגיל הרך), יפעת ברודצקי (ביה"ס א.ד.ם), נציגי ציבור - נטע סיטרין, תרצה פלברג, ראול וייס, ישראל פלג, ערד סלוצקי (מזכיר).

ב. לאישור:

1. בחירת אורי אשל ליו"ר מועצת המנהלים הכלכלית של הקיבוץ
המזכירות מביאה לאישור את בחירתו של אורי אשל לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים הכלכלית של הקיבוץ.

ההצבעה בקלפי, ולאישור בחירת אורי אשל לתפקיד נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. בחירת חברי ועדת ביקורת של הקיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לאישור את בחירתם של טיטו פלדמן ושריטה פלג (ממשיכה קדנציה נוספת) כחברי ועדת ביקורת של הקיבוץ. טיטו ושריטה יצטרפו לחיים יוגב, שנבחר לאחרונה לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת של הקיבוץ.

ההצבעה בקלפי, ולאישור בחירת טיטו ושריטה לועדת ביקורת נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

3. בחירת אטי פופר למנהלת תחום החינוך בגעש.
המזכירות בחרה באטי פופר לתפקיד מנהלת תחום החינוך כפי שאושר לאחרונה בקיבוץ. לבקשת אטי פופר בחירתה לתפקיד מובאת לאישור בקלפי, למרות שע"פ החלטות הקיבוץ התפקיד מחייב את אישור המזכירות (שהתקבל כאמור) והודעה בשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור בחירת אטי פופר לתפקיד נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 21/3/2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 21.3.2005

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב