קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.04.2005 מספר 9 שנת 2005

04/04/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 4/4/2005 שיחה מס: 9 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. לדיון:

1. תכנית עבודה לתהליך שינוי אורחות חיים בגעש
צוות השינוי שנבחר ע"י הקיבוץ להוביל את תהליך השינוי באורחות החיים בגעש, מביא לדיון ואישור תכנית עבודה לתהליך.
תכנית העבודה חולקה לחברים בתאים לפני מספר ימים ותוצג בשיחה.
התכנית תובא לאישור בהצבעה בקלפי שתתקיים לאחר השיחה הבאה. לאישור התכנית בקלפי נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 8 מתאריך 28/3/2005

1. אושרה הצעת המזכירות להעברת הכספים שגעש הפקיד בקרן "מבטחים ותיקה" הגרעונית, לקרן "תשורה" המאוזנת.

2. אורי אשל נבחר לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של הקיבוץ.

3. טיטו פלדמן ושריטה פלג נבחרו כחברי ועדת ביקורת של הקיבוץ.

4. אטי פופר נבחרה לתפקיד מנהלת תחום החינוך בקיבוץ.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב