קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.04.2005 מספר 10 שנת 2005

11/04/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/4/2005 שיחה מס: 10 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 13/4/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה קודמת (אישור תכנית עבודה לתהליך שינוי באורחות חיים בגעש).

ב. לדיון:

1. הצעה לשינוי שיטת בחירת חברי מזכירות
המזכירות מביאה לדיון ואישור הצעה לשינוי שיטת בחירת חברי מזכירות. ההצעה באה על מנת להתאים את שיטת הבחירה של חברי/ות המזכירות להוראות בעניין זה בתקנון הקיבוץ ובפקודת האגודות השיתופיות.

נוסח ההצעה פורסם לחברים לפני מספר ימים ויובא לשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. הצעה לתפעול מועדון לחבר
הנהלת שירותים מביאה לאישור הצעה לתפעול מועדון לחבר. ההצעה שגובשה ע"י משה הדר האחראי על הפעלת המועדון לחבר, נידונה ואושרה ע"י הנהלת שירותים. ככלל ההצעה עוסקת בהגדרת אופן השימוש במועדון, כך שמצד אחד המקום ימשיך לשרת את שימושי הקהילה והחברים ומצד שני יניב הכנסות מפעילויות חוץ שיופנו לשיפור המקום.

נוסח ההצעה וחומר נלווה יחולקו בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 9 מתאריך 4/4/2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 9 מתאריך 4.4.2005.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב