קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 08 שנת 2005

26/04/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 8 מתאריך 26/4/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
תשלומי תושבים

המזכירות אישרה את נוסח החלטה בעניין מחירים לחיוב תושבים בהתאם לכללים לעניין תושבות שאושרו לאחרונה בקיבוץ.
המזכירות תפעל כעת באופן פרטני, להסדרת נושא שהות ותשלומי התושבים בגעש בהתאם להחלטות הקיבוץ בנושא זה.
דיון בעניין כללים לעבודת חוץ בחו"ל

המזכירות קיימה דיון בעניין כללים לעבודת חוץ בחו"ל, לאחר דיון מקדים שהתקיים בהנהלת עובדי חוץ שביקשה לגבש מחדש כללים ברורים לעניין זה.
המזכירות תומכת בעקרונות הבאים כבסיס לכללים לעבודת חוץ בחו"ל:
א. עבודת חוץ בחו"ל עם המשפחה – יש לאפשר במסגרת הדומה לחופש. כלומר, אין התחשבנות כספית ואין צבירת ותק /או זכויות כלשהן. יש להתייחס לצבירת ותק לדיור לפי מצב המשפחה בעניין דיור בגעש.
ב. עבודת חוץ בחו"ל ללא המשפחה – יש לאפשר במסגרת הדומה לעבודת חוץ בארץ. כלומר, העברת מלוא ההכנסות לקיבוץ וקבלת החזרי הוצאות באישור הקיבוץ.
המזכירות סיכמה לשוב ולדון בעניין, לאחר שהצעה בהתאם לעקרונות אלו תגובש ותאושר ע"י הנהלת עובדי חוץ.
פניית סילביה ליברמן בעניין הבאת הוריה לגעש

סילביה הציגה למזכירות את פנייתה לקבלת החלטה עקרונית בעניין הבאת הוריה לגעש, ללא דיון פרטני בנסיבות וטרם גיבוש פתרון ספציפי בעניין הדיור. סילביה מודעת לכך שההחלטות שקיבלה המזכירות לאחרונה בעניין זה נוגדות את אופן בקשתה לדיון בנושא.
מפאת קוצר הזמן סוכם שדיון וקבלת החלטה לגבי פנייתה ידחו לישיבה הבאה.
פניית סילביה ליברמן בעניין הסדרת השימוש בשטח בשכנות עם משפחת ברודצקי

סילביה הציגה למזכירות את פנייתה להסדרת השימוש בשטח בשכנות עם משפחת בורודצקי. חברי המזכירות התבקשו לברר עד מועד הישיבה הבאה את הנושא עם הגורמים שטיפל בסוגייה במהלך השנים האחרונות.
מפאת קוצר הזמן סוכם שדיון וקבלת החלטה לגבי פנייתה ידחו לישיבה הבאה.
משתתפים: אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, אבי מן, רותי כ"ץ, רחל הדר, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב