קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09.05.2005 מספר 11 שנת 2005

09/05/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 9/5/2005 שיחה מס: 11 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 10/05/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. מועצת מנהלים כלכלית אישרה את מינוי אורי אשל לתפקיד דירקטור חיצוני במועצת המנהלים של געש תאורה, במקום יהודה בן-חיים שמונה לאחרונה ליו"ר של גוף זה.

ב. לאישור:

1. קבלת דקלה ואורן מעיין לחברות בגעש
המזכירות בעד קבלת דקלה ואורן מעיין לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי, ולאישור קבלת דקלה ואורן לחברות נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

2. אישור שנת חופש לרותי סלוצקי
המזכירות בעד אישור פניית רותי סלוצקי לשנת חופש.
ההצבעה בקלפי, ולאישור פניית רותי סלוצקי לשנת חופש נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

3. מיקומי מקבצי חניות בשטח הקיבוץ
ועדת תכנון מביאה לאישור הצעה למיקומי מקבצי חניות בשטח הקיבוץ. ההצעה הוכנה על ידי ועדת תכנון, לאחר שלפני כששה חודשים אושרה בקיבוץ הצעה עקרונית של ועדת תכנון בעניין נסיעת וחנית רכבים בקיבוץ, בה נקבע כי עליה להביא לדיון ואישור בקיבוץ סקיצה למיקומי מקבצי החניה המוצעים על ידה.
התכנית עם המיקומים המוצעים ע"י ועדת תכנון, נתלתה בלוח המודעות לעיון הציבור ותובא לשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת ועדת תכנון למיקומי מקבצי חניות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 10 מתאריך 11/4/2005

1. אושרה תוכנית העבודה לתהליך שינוי אורחות חיים בגעש.

2. אושרה ההצעה לשינוי שיטת בחירת חברי מזכירות.

3. אושרה ההצעה לתפעול מועדון לחבר.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב