קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.05.2005 מספר 12 שנת 2005

23/05/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 23/5/2005 שיחה מס: 12 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. לדיון:

1. דו"חות כספיים לסיכום רבעון ראשון (ינואר-מרץ) לשנת 2005
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק ברבעון הראשון לשנת 2005.

הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 9/5/2005

1. דקלה ואורן מעיין התקבלו לחברות בגעש.

2. אושרה שנת חופש לרותי סלוצקי.

3. אושרה הצעת ועדת תכנון למיקומי מקבצי חניות בקיבוץ.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב