קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 09 שנת 2005

25/05/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 9 מתאריך 25/5/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. קבלת החלטה לגבי פניית סילביה ליברמן בעניין הבאת הוריה לגעש
המזכירות סיכמה את עמדתה, בהמשך לדיון שהתקיים בהשתתפות סילביה בישיבת המזכירות הקודמת, בעניין פנייתה לקבלת החלטה עקרונית בעניין הבאת הוריה לגעש, ללא דיון פרטני בנסיבות וטרם גיבוש פתרון ספציפי בעניין הדיור.
המזכירות החליטה לדבוק בהחלטות בנושא זה, שאושררו לאחרונה שוב במזכירות ותואמות את ההחלטות הקודמות של הקיבוץ בעניין זה, ובהתאם לדון בפנייה אם וכאשר זו תובא לדיון באופן פרטני כולל הנסיבות והפתרונות המוצעים.

3. קבלת החלטה לגבי פניית סילביה ליברמן בעניין הסדרת השימוש בשטח בשכנות עם משפחת ברודצקי
המזכירות סיכמה את עמדתה בהמשך לדיון שהתקיים בהשתתפות סילביה בישיבת המזכירות הקודמת, בה היא הציגה למזכירות את פנייתה להסדרת השימוש בשטח בשכנות עם משפחת בורודצקי.
המזכירות רואה את הנושא כמחלוקת פנימית של חברים הנובעת מפרשנות שונה לסיכומים קודמים שגובשו בין שתי המשפחות באופן ישיר, ובהתאם סבורה שפתרון הבעיה חייב לבוא מהדברות של שתי המשפחות, ישירה או באמצעות צד שלישי (כפי שבוצע בעבר מספר פעמים ע"י גורמים בקיבוץ, אך ללא הצלחה), שיביא לגיבוש פתרון מוסכם על ידיהם.

4. דיון לגבי פניית זמי בן חורין לפתיחת דיוני הנהלות הקיבוץ .
המזכירות דנה לבקשת זמי בהצעתו לפתיחת דיוני הנהלות הקיבוץ לחברים משקיפים ובנוסף לפרסם מראש את סדר היום לישיבות אלו.
המזכירות שמעה סקירה לגבי הנהוג בקיבוצים אחרים בעניין זה והמלצות מחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית לגבי ההצעה.
המזכירות סיכמה שאינה תומכת בשינוי ההחלטות התקפות בגעש כיום לגבי השתתפות בהנהלות של הקיבוץ.

5. דיון כללי לגבי פניות חברים לחילופי דירות
המזכירות קיימה דיון לגבי פניית חברים לחילופי דירות עם גורמים זרים מחוץ לקיבוץ. המזכירות מבהירה שאין אישור של הקיבוץ להחלפת דירות עם גורמים זרים, וחבר שיחליף את דירתו עם גורם זר למרות זאת, לוקח על עצמו את כל האחריות על כך.

6. פניית רמי מורן לדרך פנימית רכב לחוף הים – בהשתתפות רמי
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות רמי לגבי פנייתו לדרך פנימית מתוך געש, לצורך נסיעת רכב תפעולי לירידה לחוף הים. רמי הציע להכשיר את הדרך ממקלט הקראטה שכיום חסומה באבנים, כחלופה לדרך בה משתמשים כיום העוברת דרך חצר געש וחוברת לירידה הישנה העוברת בשדות שמדרום לקיבוץ.
המזכירות שמעה התייחסות של דיירים הגרים בסמוך למקום בו רמי מציע שתעבור הדרך הפנימית, וסיכמה להעביר פנייה לועדת תכנון לבדיקת חלופות נוספות לדרך מתוך געש לרכב תפעולי לחוף הים.

7. פניה אישית של חיים קופלוב בעניין קבורה.
המזכירות קיימה דיון בפניית חיים קופלוב לשמירת מקום לקבורה בגעש של בת אחותו, שביקשה בנסיבות אישיות להיקבר בגעש. הפניה אינה בהתאם לתקנון אבלות, בו לא מאפשרת קבורה של קרובי משפחה של חברים שאינם מקרבה ראשונה (בנים, הורים).
למרות הרצון לסייע, המזכירות החליטה שאין אפשרות לאשר את פניית חיים, זאת בשל הרגישות הרבה הכרוכה בנושא, והבעייתיות הרבה שבקבלת החלטות החורגות מתקנון שנוסח במתכונתו הנוכחית, מתוך תפיסה שיש להימנע מהחלטות פרטניות הנוגדות את מדיניות הקבורה בבית הקברות של הקיבוץ, שנקבעה בו.

8. פניית ברק בן-אריה (בן זוגה של שרון תירוש) לקבלה לאורחות בגעש.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות ברק ושרון, לגבי פנייתו של ברק לקבלה לאורחות.
המזכירות בעד קבלתו של ברק לאורחות בגעש.
משתתפים: אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, אבי מן, רותי כ"ץ, רחל הדר, שרון תירוש, יואב דרורי, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב