קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06.06.2005 מספר 13 שנת 2005

06/06/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 6/6/2005 שיחה מס: 13 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. לאישור

1. קבלת ברק בן-אריה (בן זוגה של שרון תירוש) לאורחות בגעש
המזכירות בעד קבלת ברק בן-אריה לאורחות בגעש.
ההצבעה בקלפי שתתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור קבלת ברק לאורחות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ב. לדיון

1. הצעת מועצת המנהלים הכלכלית למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש
מועצת המנהלים הכלכלית מביאה לדיון ואישור הצעה למבנה ארגוני / ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.
ההצעה חולקה לחברים בתאים לפני מספר ימים ותוצג בשיחה.
ההצעה תובא לאישור בהצבעה בקלפי שתתקיים לאחר השיחה הבאה. לאישור ההצעה בקלפי נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 12 מתאריך 23.5.2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבות מס' 12 מתאריך 23.5.2005

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב