קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 11 שנת 2005

14/06/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 11 מתאריך 14/6/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. הצגת מועמדים למבקר פנים – בהשתתפות חברי ועדת ביקורת.
חברי ועדת ביקורת הציגו למזכירות את שלושת המועדים למבקר פנים בגעש, מתוכם בכוונת הועדה להביא לאישור בשיחת קיבוץ את המועמד המומלץ על ידה לתפקיד. המבקר החדש יחליף את אלחנן ורדי שסיים את תפקידו בגעש, לאחר כחמש שנים בהם היה מבקר פנים של הקיבוץ. יוזמת ועדת ביקורת להצגת המועמדים למזכירות, באה בכוונה לשתף ולהרחיב את מעגל המתרשמים מהמועמדים, טרם קבלת החלטה ע"י ועדת הביקורת בנושא.
ועדת ביקרות שמעה את התייחסות חברי המזכירות לגבי המועמדים שהוצגו, ולאחר שתסכם את עמדתה לגבי המועמד המועדף על ידה, תביא את ההצעה לבחירתו לתפקיד מבקר פנים בגעש לאישור שיחת הקיבוץ.

3. כללים לעניין העברת כספים מחברים לקיבוץ
המזכירות קיימה דיון נוסף בהצעה לאחר שהוכנסו בה תיקונים בהתאם להערות שעלו בישיבה הקודמת שדנה בנושא זה.
ההצעה המתוקנת אושרה ע"י המזכירות.
המזכירות תביא את ההצעה לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.

4. כללים לעבודת חוץ בחו"ל.
המזכירות קיימה דיון נוסף בהצעה לאחר שהוכנסו בה תיקונים בהתאם להערות שעלו בישיבה הקודמת שדנה בנושא זה.
ההצעה המתוקנת אושרה ע"י המזכירות.
המזכירות תביא את ההצעה לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.
משתתפים: מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אמנון סירוטה, שרון תירוש, יואב דרורי, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב