קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 12 שנת 2005

21/06/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 12 מתאריך 21/6/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. בקשת השומר הצעיר לתרומה מגעש
המזכירות קיימה דיון בפנייה שהועברה לגעש מהשומר הצעיר, לתרומה של הקיבוץ לפעילות התנועה, בדרך של מימון עלות שנת אחזקת צעיר בי"ג.
המזכירות החליטה להיענות בחיוב לבקשת התרומה מטעם געש, אך לתת אותה בשווה כסף במקום בתשלום כספי.

3. פניית קריסטין ואמנון יערי לקיום שיחה עם המזכירות לקראת סיום שנת החופש השניה שלהם, בסוף יולי 2005 – בהשתתפות קריסטין ואמנון.
לבקשת קריסטין ואמנון יערי קיימה המזכירות שיחה עמם, בה הם ביקשו לשמוע את דעות חברי המזכירות, בנושא האופציות העומדות בפניהם לקראת סיום שנת החופש השניה שלהם, טרם קבלת החלטה מצדם בעניין.
בהמשך לשיחה עם המזכירות וכמתחייב מלוחות הזמנים לסיום שנת החופש השניה, קריסטין ואמנון מסרו שיקבלו החלטה בעניין בקרוב ויעבירו אותה לידיעת המזכירות.

4. אישור רשימת השתלמויות.
המזכירות דנה באישור רשימת השתלמויות שגובשה ואושרה בהנהלת מש"א.
הדיון בנושא לא הסתיים ויושלם בישיבה הבאה.
בהתאם לתקנון השתלמויות שאושר בקיבוץ, בתום הדיון במזכירות רשימת ההשתלמויות שתאושר במזכירות, תובא כהודעה לשיחת הקיבוץ.

5. פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית – בהשתתפות רוברטו
המזכירות דנה בפניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית.
המזכירות נגד אישור הפנייה.
משתתפים: מירב סלוצקי, ישראל פלג, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אמנון סירוטה, שרון תירוש, יואב דרורי, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב