קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 27.06.2005 מספר 14 שנת 2005

27/06/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 27/6/2005 שיחה מס: 14 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 29/06/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (קבלת ברק בן-אריה בן זוגה של שרון תירוש לאורחות בגעש).

2. הנהלת שירותים אישרה את הצעת הנהלת מש"א להרכב ועדת איכות הסביבה: פרימו בלבן (מרכז הועדה), רמי מורן, ספי תירוש, הוגו לובל, עתליה סקיבה, אפרת וייס. עוד הוחלט שהועדה תגבש ותביא לדיון ואישור בהנהלת שירותים, את הצעתה להגדרת תפקידה, סמכויותיה ואחריותה.

ב. לאישור:

1. בחירת מבקר פנים לגעש
ועדת ביקורת מביאה לאישור את בחירת רו"ח אחי קרן לתפקיד מבקר פנים של געש.
ההצבעה בקלפי, ולאישור בחירת אחי לתפקיד נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון:

1. הצעת המזכירות לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ
המזכירות מביאה לדיון ואישור הצעה לכללים להעברת כספים מחברים לקיבוץ.
ההצעה מצורפת לדף לשיחה ותוצג בשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת המזכירות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 13 מתאריך 6.6.2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 13 מתאריך 6.6.2005

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב