קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 13 שנת 2005

05/07/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 13 מתאריך 5/7/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. הקדמת מועד תחילת שיחת הקיבוץ
המזכירות קיימה דיון בסוגיה, והחליטה להקדים את שעת ההתחלה הקבועה של שיחת הקיבוץ, שתמשיך כנהוג להתקיים בימי שני בערב במועדון לחבר. החל ממועד עליו יימסר לחברים בדף לשיחה, תוקדם באופן קבוע שעת ההתחלה של שיחות הקיבוץ, לשעה 20:30.
ההחלטה תפורסם כהודעה בשיחה.

3. פניית אמנון סירוטה לדיון בתהליך אישור פרוטוקולים במזכירות
לבקשת אמנון סירוטה המזכירות קיימה דיון בתהליך אישור הפרוטוקולים במזכירות.
ההתנהלות הנוכחית התקפה מזה שנים, כוללת: תיעוד תוכן הישיבות וההחלטות שמתקבלות במסגרת פרוטוקול כתוב המנוסח באופן ענייני, אישור הפרוטוקול כחלק ממהלך ישיבת המזכירות, ולאחר אישורו במזכירות פרסומו לידיעת כלל החברים.
התקיים דיון כללי ברעיונות שאמנון העלה בעניין תהליך אישור הפרוטוקולים, הכוללים: העברת טיוטת הפרוטוקול הלא מאושר תוך 48 שעות לעיון מוקדם של חברי המזכירות (במייל או בדרך אחרת), והקלטת ישיבות המזכירות לצורך תיעוד מהלך הישיבה, למקרים של מחלוקות עתידיות.
סוכם שאם אמנון מעוניין לקדם את רעיונותיו, ולשנות את ההתנהלות הנוכחית, עליו להביא לדיון והחלטה הצעה מסודרת בנושא.

4. אישור רשימת השתלמויות.
המזכירות דנה באישור רשימת השתלמויות שגובשה ואושרה בהנהלת מש"א.
הדיון בנושא לא הסתיים ויושלם בישיבה הבאה.

5. צרוף נעמה שחר כחברה בועדת דיור
המזכירות אישרה את המלצת הנהלת מש"א לצרף את נעמה שחר כחברה בועדת דיור.
ההחלטה תפורסם כהודעה בשיחה.
משתתפים: מירב סלוצקי, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אמנון סירוטה, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב