קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.07.2005 מספר 16 שנת 2005

11/07/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/7/2005 שיחה מס: 16 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 13/7/05 בין השעות 11:00-20:00, על הצעת מועצת המנהלים למבנה הארגוני/ניהולי של המערכת העסקית בגעש, שנידונה בשיחה הקודמת. לשיחה הנוכחית ולקלפי, יובא נוסח ההצעה שתובא להצבעה, הכולל את ההסתייגויות על סעיפים בגוף ההצעה כפי שסוכמו עם מציעי ההסתייגויות. לגבי הסתייגויות אלו תתקיים הצבעה, בנוסף להצבעה בעד/נגד הצעת מועצת המנהלים.

2. המזכירות החליטה להקדים את שעת ההתחלה הקבועה של שיחת הקיבוץ, שתמשיך כנהוג להתקיים בימי שני בערב במועדון לחבר. החל מהשיחה הבאה, תוקדם באופן קבוע שעת ההתחלה של שיחות הקיבוץ, לשעה 20:30.

3. הנהלת שירותים אישרה את הצעת הגיל הרך, לסגירת המערכת לשבוע התארגנות בסוף אוגוסט, והפעלתו בשבוע זה רק לילדי געש, במתכונת דומה לזו שאושרה לניסיון בשנה שעברה. פרטי אופן הפעלת המערכת לילדי געש, תואמו עם נציגות של הורי געש כפי שהיה לפני שנה. מאחר ויש הסכמה שהמתכונת להפעלת המערכת לילדי געש בשבע זה הנה מוצלחת, סוכם לאשרה כמתכונת קבועה לשבוע ההתארגנות החד-שנתי.

ב. אינפורמציה:

1. שיחה עם ראש המועצה אהרון בז'רנו.
אהרון בז'רנו ראש המועצה האזורית חוף-השרון, הוזמן לפגישה עם חברי געש במסגרת שיחת הקיבוץ. מטרת השיחה היא לקיים מפגש ישיר, פתוח ובלתי אמצעי של החברים עם אהרון כנבחר ציבור, האחראי לטיפול בנושאים המעסיקים את געש כישוב במועצה. בין השאר יעלו נושאים מרכזיים הנוגעים לגעש כגון: המצב התכנוני, צו המועצות האזוריות, חינוך, חוף הים ועוד.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 4.7.2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 4.7.2005.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב