קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 14 שנת 2005

13/07/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 14 מתאריך 12/7/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. הצעת המזכירות לכללים בעניין העברת כספים לקיבוץ - דיון נוסף בהמשך לדיון בנושא זה בשיחת הקיבוץ.
המזכירות קיימה דיון נוסף בהצעה שהובאה על ידה לדיון ראשוני בשיחת קיבוץ לפני מספר שבועות, במטרה להתייחס להערות השונות שעלו בדיון, לרבות סוגיית התאמת ההחלטה לתקנון געש.
בסוגייה המשפטית, הוצגה למזכירות חוות דעת של המחלקה המשפטית של התק"צ, בה הובהר שאין סתירה בין תקנון געש לבין ההצעה שאושרה ע"י המזכירות והובאה לדיון בשיחת הקיבוץ.
כסיכום לדיון, החליטה המזכירות לא לשנות את הצעתה ולהביאה לאישור בשיחת הקיבוץ.

3. אישור רשימת השתלמויות.
המזכירות דנה באישור רשימת השתלמויות שגובשה ואושרה בהנהלת מש"א.
הדיון בנושא לא הסתיים ויושלם בישיבה הבאה.

4. עדכון תקנון עצמאות כלכלית – דיון בהשתתפות הנהלת צעירים.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות חברי הנהלת צעירים יצחק כנען ומאיה יערי, לגבי ההצעות לעדכון תקנון עצמאות כלכלית, שהתקבל בגעש לפני למעלה משנה.
בעקבות הדיון וההתייחסויות של המזכירות להצעות לשינוי התקנון, סוכם שהנהלת צעירים תעביר נוסח מעודכן של ההצעה, לאישור המזכירות בישיבתה הבאה.
משתתפים: יואב דרורי, מירב סלוצקי, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב