קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01.08.2005 מספר 17 שנת 2005

01/08/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 1/8/2005 שיחה מס: 17 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 3/8/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. המזכירות אישרה את המלצת הנהלת מש"א לצרף את נעמה שחר כחברה בועדת דיור. נעמה תחליף את עירית פאוסט שסיימה לבקשתה את חברותה בועדה לאחר שנים רבות, ותצטרף לג'אירו פלר שמרכז את הועדה.

3. מצורפת לדף לשיחה ותובא כהודעה לשיחה, רשימת ההשתלמויות שאושרה ע"י המזכירות בהתאם לתקנון השתלמויות.

ב. לאישור:

1. פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית
רוברטו קופרמן מביא לאישור את פנייתו לשנת חופש שלישית מגעש.
המזכירות מתנגדת לאישור הפנייה.
ההצבעה בקלפי ולאישור פניית רוברטו לשנת חופש שלישית, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שלישית
קריסטין ואמנון יערי מביאים לאישור את פנייתם לשנת חופש שלישית מגעש.
המזכירות מתנגדת לאישור הפנייה.
ההצבעה בקלפי ולאישור פניית קריסטין ואמנון לשנת חופש שלישית, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

3. קבלת אדוה רוגלין לחברות בגעש
המזכירות מביאה לאישור את קבלת אדוה רוגלין לחברות בגעש.
המזכירות בעד קבלת אדוה לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת אדוה לחברות נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

4. קבלת שירה אופמן לחברות בגעש
המזכירות מביאה לאישור את קבלת שירה אופמן לחברות בגעש.
המזכירות בעד קבלת שירה לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת שירה לחברות נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון:

1. ערעור של זמי בן-חורין על אי קבלת הסתייגות מס' 4 שלו, להצעת מועצת המנהלים.
זמי בן-חורין מערער על אי קבלת הסתייגות מס' 4 שלו, להצעת מועצת המנהלים הכלכלית למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור של זמי נדרשים במצטבר: רוב רגיל מסך קולות המצביעים בעד קבלת הערעור ומספר קולות גדול ממספר הקולות נגד קבלת ההסתייגות (37) בהצבעה הראשונה.

2. אישור תכנית ביקורת פנים בגעש לשנת 2005
ועדת ביקורת מביאה לדיון ואישור את הצעתה לתכנית ביקורת פנים בגעש לשנת 2005.
הצעת ועדת ביקורת לתכנית ביקורת פנים לשנת 2005, כוללת את הנושאים הבאים:
א. תחום החינוך מגיל 0 עד סיום י"ב.
ב. מעבר על דו"חות ביקורת קודמים, ובדיקה האם קיימים ממצאים מהותיים שלא תוקנו ולפעול לתיקונם.
ההצבעה בקלפי ולאישור הצעת ועדת ביקורת לתכנית ביקורת פנים לשנת 2005, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 16 מתאריך 11.7.2005

1. אושרה ללא הסתייגויות, הצעת מועצת המנהלים הכלכלית למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש. הוגש ערעור של זמי בן-חורין על אי קבלת הסתייגות מס' 4 שלו.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב