קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 16 שנת 2005

02/08/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 16 מתאריך 2/8/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. בחירת חברים למועצה הכלכלית
המזכירות קיימה דיון בעניין בחירת חברים למועצה כלכלית, בהתאם להצעה שאושרה לאחרונה למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.
הצעת המזכירות היא לאשרר את הרכב החברים שנבחר לפני כשנה למועצת מנהלים, כהרכב למועצה הכלכלית, ולבחור בהמשך חבר/ה נוסף במקום עדי ברקן, שסיימה לאחרונה את תפקידה כחברה במועצת המנהלים הכלכלית. ההרכב הנוכחי אותו מליצה המזכירות לאשרר, כולל בנוסף לממלאי התפקידים הישובים בגוף זה מתוקף תפקידם, את החברים: יוסף כ"ץ, עזרא רבין, שלמה ניימן, אסף ציקמן, מיכל שרויט.

3. דיון עם אשר לביא על נושא אישי
המזכירות קיימה שיחה עם אשר לביא, בהתאם לבקשתו לקיים שיחה ולשתף את חברי המזכירות בנושאים אישיים.
משתתפים: יואב דרורי, מירב סלוצקי, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב