קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי: התוצאות מיום 2005-08-03

03/08/2005
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 1/8/2005
(ההצבעה בקלפי התקיימה ביום 3.8.2005)
שיחת קיבוץ 2005.8.1
1. פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית מגעש
בעד: 43
נגד: 100
לא אושרה פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית מגעש.
2. פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שלישית מגעש
בעד: 35
נגד: 108
לא אושרה פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שלישית מגעש.
3. קבלת אדוה רוגלין לחברות בגעש
בעד: 128
נגד: 15
אדוה רוגלין התקבלה לחברות בגעש.
4. קבלת שירה אופמן לחברות בגעש
בעד: 131
נגד: 11
שירה אופמן התקבלה לחברות בגעש.
5. ערעור של זמי בן-חורין על אי קבלת הסתייגות מס' 4 שלו להצעת מועצת המנהלים למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש
בעד: 65
נגד: 63
התקבל הערעור של זמי בן-חורין על אי קבלת הסתייגות מס' 4 שלו, להצעת מועצת המנהלים למבנה הארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.
6. אישור הצעת ועדת ביקורת לתכנית ביקורת פנים בגעש לשנת 2005
בעד: 96
נגד: 27
אושרה הצעת ועדת ביקורת לתוכנית ביקורת פנים בגעש לשנת 2005.
על החתום:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב