קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי: התוצאות מיום 2005-08-10

10/08/2005
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ מס' 18 8/8/2005
שיחת קיבוץ 8.8.2005
1. בחירת חברים למועצה הכלכלית
84 בעד הצעת המזכירות.
63 בעד הצעת נגרו רובינשטיין ואיתן יערי.
3 נגד שתי ההצעות.
אושרה הצעת המזכירות לבחירת חברים למועצה הכלכלית.
2. הצעת המזכירות לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ
104 בעד
40 נגד
אושרה הצעת המזכירות לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ.
3. הצעת המזכירות לכללים לעבודת חוץ בחו"ל
126 בעד
24 נגד
אושרה הצעת המזכירות לכללים לעבודת חוץ בחו"ל.
על החתום:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב