קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22.08.2005 מספר 19 שנת 2005

22/08/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 22/8/2005 שיחה מס: 19 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. לדיון:

1. דו"חות כספיים לסיכום ינואר-יוני 2005
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק בחודשים ינואר-יוני 2005.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות.

2. בחירת מרכז משק
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ואישור את בחירת ערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק הבא של געש, במקום יואב דרורי, שמסיים את תפקידו בתום הקדנציה בסוף דצמבר 2005.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור הצעת המועצה הכלכלית לבחור את ערד לתפקיד מרכז המשק הבא של געש, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

3. ערעור של זמי בן-חורין על ההחלטה בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ.
זמי בן-חורין מערער על החלטת השיחה שהתקבלה בקלפי, לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולקבלת הערעור של זמי נדרשים במצטבר: רוב רגיל מסך קולות המצביעים בעד קבלת הערעור, ומספר קולות גדול ממספר הקולות בעד ההצעה (104) בהצבעה בה התקבלה ההחלטה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 18 מתאריך 8.8.2005

1. אושרה הצעת המזכירות לבחירת חברים למועצה הכלכלית.

2. אושרה הצעת המזכירות לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ. הוגש ערעור ע"י זמי בן-חורין.

3. אושרה הצעת המזכירות לכללים לעבודת חוץ בחו"ל.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב