קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 17 שנת 2005

23/08/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 17 מתאריך 23/8/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיווח על נושאים שוטפים

- דווח על כך שכסיכום לפגישות שנערכו עם אשר לביא וזמי בן חורין, ע"י עודד בלבן כנציג מוסכם ע"י אשר וזמי, סוכם פתרון מוסכם, מלא ומקובל על זמי ואשר, שיסיים בזאת את הסכסוך המתמשך ביניהם.

- דווח על כך שכסיכום לפגישות שנערכו עם המשפחות, יפית ונדב לביא וסיגל וזמי בן חורין ע"י נציגי מזכירות הקיבוץ, סוכם פתרון מוסכם, מלא ומקובל על שתי המשפחות ועל הקיבוץ, לסיום הסכסוך המתמשך ביחסי השכנות ביניהן.

- נמסר שנעמי וז'וליו פנו להכיל עליהם את הכללים החדשים לעבודת חוץ בחו"ל שאושרו לאחרונה ע"י הקיבוץ, החל ממועד יציאתם לעבודת החוץ של ז'וליו באמדוקס קנדה ב1 במרץ 2005. המזכירות אישרה את בקשתם. בנוסף, נמסר שלמרות שהקיבוץ דרש מז'וליו עוד טרם צאתו לקנדה, להעביר לקיבוץ את כספי קרן ההשתלמות שנצברה על שמו, השייכת לקיבוץ, והוא התחייב לכך, הוא טרם ביצע זאת.

3. בחירת חבר למועצה הכלכלית
המזכירות קיימה דיון בעניין בחירת חבר למועצה כלכלית, בהמשך להחלטת הקיבוץ לאשרר את הרכב המועצה הכלכלית.
המזכירות מציעה לבחור במיכי דרורי לתפקיד חבר במועצה הכלכלית, במקום עדי ברקן שסיימה את תפקידה בגוף זה.

4. עצמאות כלכלית לצעירים
המזכירות קיימה דיון נוסף בהשתתפות יצחק כנען ומאיה יערי מהנהלת צעירים, בעניין הפרדת הזכות שהחבר יוצר לעזרה בשכר לימוד לבניו, לבין כללי העצמאות הכלכלית התקפים בגעש.
הוחלט לא לקבל החלטות המשנות את מתכונת העצמאות הכלכלית, כהסדר תקף בגעש במסגרתו מקבל הצעיר הלומד מהקיבוץ סיוע בשכר לימוד. סוכם שעניין זכות ההורים לעזרה לבנים, ללא קשר להסדר ספציפי, יקודם כחלק מתהליך השינוי, עוסק בין השאר גם בנושא זה.

5. אמנון סירוטה – דיון עמו בעניין הפסקת חברותו במזכירות.
המזכירות קיימה ביוזמתה שיחה עם אמנון סירוטה בעניין החלטתו לסיים את חברותו במזכירות חודש וחצי לפני תום הקדנציה לה נבחר לגוף זה.
אמנון מסר את הסיבות בגללן החליט לפרוש, ושמע את עמדות שאר החברים לגבי העניין.
משתתפים: מירב סלוצקי, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, אופיר סיטרין, ישראל פלג, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב