קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 29.08.2005 מספר 20 שנת 2005

29/08/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 29/8/2005 שיחה מס: 20 שנה: 2005
תוכן השיחה
א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 31/8/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון:

1. בחירת מרכז משק – סיום הדיון מהשיחה הקודמת
כפי שסוכם בשיחה הקודמת, יושלם הדיון בהצעת המועצה הכלכלית לבחור את ערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק הבא של געש, במקום יואב דרורי, שמסיים את תפקידו בתום הקדנציה בסוף דצמבר 2005.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת המועצה הכלכלית לבחור את ערד לתפקיד מרכז המשק הבא של געש, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. ערעור של זמי בן-חורין על ההחלטה בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ.
זמי בן-חורין מערער החלטת השיחה שהתקבלה בקלפי, לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ.
ההצבעה בקלפי, ולקבלת הערעור של זמי נדרשים במצטבר: רוב רגיל מסך קולות המצביעים בעד קבלת הערעור, ומספר קולות גדול ממספר הקולות בעד ההצעה (104) בהצבעה בה התקבלה ההחלטה.

3. בחירת חבר/ה למועצה הכלכלית
בהמשך להחלטת הקיבוץ לאשרר את הרכב המועצה הכלכלית, המזכירות מביאה לדיון ואישור בחירת חבר/ה למועצה הכלכלית, במקום עדי ברקן שסיימה את תפקידה בגוף זה.
המזכירות מציעה לבחור במיכי דרורי לתפקיד חבר במועצה הכלכלית.
הצעות פרטיות של חברים לבחירת חבר/ה למועצה הכלכלית:
נגרו רובינשטיין – מוצע ע"י איתן יערי
איתן יערי – מוצע ע"י נגרו רובינשטיין.
ההצבעה בקלפי והחבר/ה שיקבל את מירב הקולות הוא שייבחר למועצה הכלכלית.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 22.8.2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס. 19 מיום 22.8.2005

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב