קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי: התוצאות, מיום 2005-08-31

31/08/2005
תוצאות הקלפי
פרטים:
קלפי שיחת קיבוץ מס' 20 מתאריך 29/8/2005
ההצבעה בקלפי נערכה ביום 31.8.2005
שיחת קיבוץ 29.8.2005
1. בחירת ערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק הבא של געש
137 בעד
68 נגד
ערד סלוצקי נבחר לתפקיד מרכז המשק הבא של געש.
2. ערעור של זמי בן-חורין על ההחלטה בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ
81 בעד
116 נגד
לא התקבל הערעור של זמי בן-חורין על ההחלטה בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ.
על החתום:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב