קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 18 שנת 2005

20/09/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 18 מתאריך 20/9/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיווח על נושאים שוטפים

- דווח על פניית סילביה ליברמן לרשם האגודות השיתופיות, בנושא תהליך בחירת ממלאי תפקידים בקיבוץ, ללא שטרחה ליידע ו/או לעדכן את הקיבוץ בעניין. לבקשת הרשם (שהעביר לקיבוץ העתק של פניית סילביה), הקיבוץ מסר תשובה בכתב המתייחסת לטענות שהעלתה במכתבה לרשם. סוכם לפרסם לחברים את תשובת הקיבוץ לרשם.

- דווח על עיכוב שחל בביצוע תכנית ביקורת פנים לשנת 2005 שאושרה בקיבוץ, עקב מחלתה הקשה של אשת המבקר, שנפטרה לפני מספר ימים.

3. דיון עם פנחס נגרי בעניין הסכם תושבות לבת זוגו אהובה ברכה
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות פנחס נגרי, בעניין סירובו לחתום על הסכם תושבות עם אהובה ברכה (בת זוגתו), בהתאם לכללים שאושרו בעניין זה בקיבוץ לפני מספר חודשים.
מפאת קוצר הזמן סוכם שדיון וקבלת החלטה בנושא זה ידחו לישיבה הבאה.

4. קבלת ערן ריינשרייבר (בן זוגה של גלי שקד) למועמדות בגעש
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות גלי וערן, בעניין פניית ערן לקבלה למועמדות בגעש.
המזכירות בעד קבלת ערן למועמדות בגעש.

5. פנייה אישית של רוברטו קופרמן למגורים זמניים בהרצליה כחבר מן המניין.
המזכירות דנה ואישרה פנייה אישית של רוברטו קופרמן. הפנייה שאושרה היא: שעם סיום שנת החופש השניה שאושרה לו, ובהתאם להחלטה שהתקבלה לאחרונה בקיבוץ לא לאשר את פנייתו לשנת חופש שלישית, בשל נסיבות אישיות שתיאר, רוברטו ימשיך זמנית, להתגורר בהרצליה כחבר געש מן המניין, בתאנים הבאים:
רוברטו חוזר משנת חופש לקיבוץ כחבר מן המניין, החל מחודש ספטמבר 2005.
רוברטו ימשיך להתגורר בהרצליה עד סוף חודש יוני 2006. לאחר מכן יחזור רוברטו להתגורר בקיבוץ.
רוברטו יעביר את מלוא הכנסתיו מעבודה לקיבוץ מידי חודש, בצרוף תלוש שכר.
רוברטו יקבל מידי חודש תקציב אישי כנהוג בקיבוץ, אליו יתווסף תקצוב חודשי קבוע נוסף בגין הוצאות מגורים בהרצליה.
הסיכום הנ"ל תקף לתקופה מספטמבר 2005 עד יוני 2006, לאחריה יחזור רוברטו להתגורר בגעש, ובהתאם ייחולו עליו הכללים הנהוגים לגבי שאר החברים החיים בקיבוץ.
משתתפים: מירב סלוצקי, ראובן גפני, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, יואב דרורי, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב