קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי: התוצאות מיום 2005-09-21

21/09/2005
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ מס' 21 מתאריך 19/9/2005
ההצבעה בקלפי נערכה ביום 21.9.2005
שיחת קיבוץ 19.9.2005
1. קבלת הערעור של סילביה ליברמן בעניין בחירת רכז המשק
64 בעד
110 נגד
לא התקבל הערעור של סילביה ליברמן בעניין בחירת רכז משק.
2. בחירת חבר למועצה הכלכלית
94 בעד מיכי דרורי – הצעת המזכירות
68 בעד איתן יערי – הצעת נגרו רובינשטיין
14 נגד שתי ההצעות
מיכי דרורי נבחר למועצה הכלכלית
על החתום:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב