קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.09.2005 מספר 22 שנת 2005

26/09/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדוןלחבר שעה 20:30 יום שני 26/9/2005 שיחה מס: 22 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע ביום ג' 27/9/2005 בשעה 20:30 במועדון לחבר, יקיים צוות השינוי מפגש חברים בהנחיית אהרון ארז, בנושא תהליך השינוי בגעש. במפגש זה תוצג ההצעה הראשונית המתגבשת בצוות השינוי בנושא: פתרון בעיית הדיור, ויתקיים דיון ראשוני בציבור לגבי תוכן ההצעה. נוסח ההצעה מצורף ל"דף לשיחה", פורסם באתר הקיבוץ באינטרנט ויובא למפגש.

ב. לאישור

1. קבלת ערן ריינשרייבר (בן זוגה של גלי שקד) למועמדות בגעש
המזכירות בעד קבלת ערן ריינשרייבר למועמדות בגעש.
ההצבעה בקלפי לאחר השיחה הבאה, ולאישור קבלת ערן למועמדות בגעש נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. בחירת 4 חברים למזכירות
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 4 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. החברים שיבחרו יחליפו
את 4 החברים שסיימו את הקדנציה שלהם כחברי מזכירות, ויצטרפו אל 4 חברי הקיבוץ ו- 4 ממלאי התפקידים שממשיכים לכהן כחברי מזכירות.
החברים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:
עינת דר נעמי גוגנהיים הוגו לובל דורית פלדמן.
רמי כהן רן ברק עדי ברקן
דבורה קייט ארז קוגלר יוסי שחר
הצעות פרטיות
זמי בן-חורין מציע את עצמו.
ההצבעה בקלפי לאחר השיחה הבאה, וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות, יבחרו למזכירות.

ג. לדיון

1. פגישה עם גברי ברגיל מזכיר התק"צ מטעם הקיבוץ הארצי.
גברי ברגיל מזכיר התנועה הקיבוצית מטעם הקיבוץ הארצי, הוזמן לפגישה עם חברי געש במסגרת שיחת הקיבוץ. מטרת השיחה היא לקיים מפגש ישיר, פתוח ובלתי אמצעי של החברים עם גברי, כנבחר ציבור העומד בראש המערכת התנועתית האחראית לטיפול בנושאים המעסיקים את געש כחלק מהתנועה הקיבוצית. בין השאר יעלו נושאים מרכזיים הנוגעים לגעש כגון: תהליכי שינוי בקיבוצים, מדיניות ממשלת ישראל לגבי קרקעות הקיבוצים, מקומה של התנועה בחיי הקיבוצים ועוד.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 21 מתאריך 19.9.2005

1. לא התקבל הערעור של סילביה ליברמן, על ההחלטה לבחור בערד סלוצקי לתפקיד מרכז המשק הבא של געש.

2. מיכי דרורי נבחר למועצה הכלכלית.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב