קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 19 שנת 2005

27/09/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 19 מתאריך 27/9/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. המשך ההתקשרות להפעלת אתר האינטרנט של הקיבוץ
סוכם לאשר לתקופת ניסיון נוספת את ההתקשות להפעלת אתר הקיבוץ באינטרנט. המזכירות ביקשה לקבל מידע בעניין תדירות והיקף השימוש באתר.

3. דיון עם פנחס נגרי בעניין הסכם תושבות לבת זוגו אהובה ברכה
המזכירות סיכמה את הדיון שהתקיים בישיבתה הקודמת בהשתתפות פנחס נגרי, בעניין סירובו לחתום על הסכם תושבות עם אהובה ברכה (בת זוגתו), בהתאם לכללים שאושרו בעניין זה בקיבוץ לפני מספר חודשים.
המזכירות החליטה שהכללים שהתקבלו בגעש בעניין תושבות מחייבים את פנחס.
המזכירות סיכמה להציע לפנחס, ככל שיש לו עדיין ספקות ורצון לברר פרטים נוספים, לפנות למחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית, בכדי להתייעץ לגבי סבירות הכללים שהתקבלו בגעש בהתייחס למקובל לגבי תושבות בשאר קיבוצי התנועה.
לאחר שיתייעץ במחלקה המשפטית, פנחס נדרש לפעול לסיכום העניין מול הקיבוץ, על פי הכללים שהתקבלו בקיבוץ, לעניין תשובות בגעש.

4. פניית חברים לגורמי חוץ בעניינים פנימיים של הקיבוץ
המזכירות קיימה דיון בנושא פניית חברים לגורמי חוץ בעניינים פנימיים של הקיבוץ, בעקבות מקרים שהיו לאחרונה ואמירות של חברים בעניין כוונתם לערב גורמים חיצוניים בעניין תהליכים לגביהם מתקיים דיון פנימי בגעש.
המזכירות מודעת ומכבדת את זכותו של כל חבר לפעול ע"פ שיקול דעתו וזכותו ע"פ כל דין, אך במקביל חושבת וקוראת לחברים לשמר את היכולת לקיים דיון פנימי במסגרת המערכות והכללים הפנימיים אותם מקיים הקיבוץ במסגרת ההחלטות והנהלים התקפים בגעש. עמדת המזכירות היא שבנושאים פנימיים של הקיבוץ, יש למצות את הדיון הציבורי בגעש ולכבד את ההחלטות שמתקבלות בסיומו.

5. הצבעה ביפוי כח
המזכירות קיימה דיון לגבי נושא שימוש בייפוי כוח לצורך הצבעה בקלפי שיחת קיבוץ.
סוכם לבקש חוות דעת משפטית לגבי מספר נושאים הקשורים בעניין זה, במטרה לבחון את הליך ההצבעה ודרכים לשיפורו.
משתתפים: מירב סלוצקי, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב