קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.10.2005 מספר 23 שנת 2005

10/10/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 10/10/2005 שיחה מס: 23 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 11/10/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (בחירת 4 חברי מזכירות, וקבלת ערן ריינשרייבר למועמדות בגעש).

ב. לאישור

1. קבלת הדר נגרי לחברות בגעש
המזכירות בעד קבלת הדר נגרי לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי, ולאישור קבלת הדר לחברות בגעש נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. בחירת מזכיר קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לדיון ואישור את בחירת חנן רוגלין לתפקיד מזכיר קיבוץ געש, שיחליף את ערד סלוצקי שמסיים בדצמבר 2005 את תפקידו כמזכיר, לאחר שנבחר לאחרונה לתפקיד רכז משק.
ההצבעה בקלפי, ולאישור בחירת חנן רוגלין לתפקיד מזכיר הקיבוץ הבא של געש, נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. בחירת חברים למועצות מנהלים של תאגידי געש
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ואישור את הרכבי מועצות המנהלים של תאגידי געש, בהתאם להחלטה שהתקבלה לאחרונה בקיבוץ לגבי המבנה הארגוני/ניהולי של געש.
ההצעה המפורטת של מועצת המנהלים להרכבי מועצות המנהלים של תאגידי געש, ושמות חברי געש המוצעים לבחירה כדירקטורים - נציגי ציבור, פורסמה לחברים, מצורפת בגב דף זה ותובא לשיחה.
ההצבעה בקלפי תתקיים באופן הבא:
א. הצעת המועצה הכלכלית להרכב מועצת המנהלים של כל תאגיד בנפרד, לאישורה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
ב. בחירת נציגי הציבור בכל מועצת המנהלים של כל תאגיד בנפרד. החברים שיקבלו את מירב הקולות לפי מספר נציגי הציבור המוצעים בהרכב של כל מועצת מנהלים, יבחרו כנציגי ציבור במועצה של אותו תאגיד.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 26.9.2005

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 26.9.2005.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב