קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי: התוצאות מיום 2005-10-11

11/10/2005
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ מס' 23 מתאריך 10/10/2005
ההצבעה התקיימה ביום ביום שלישי 11.10.2005
שיחת קיבוץ 10.10.2005
התוצאות בפורמט וורד
1. בחירת 4 חברי מזכירות
החברים שהוצעו ע"י הנהלת מש"א:

104 ארז קוגלר
92 יוסי שחר
84 הוגו לובל
76 עדי ברקן
72 רמי כהן
69 דורית פלדמן
68 רן ברק
56 נעמי גוגנהים
41 דבורה קייט

הצעות פרטיות:
37 זמי בן חורין - הציע את עצמו

·ארז קוגלר, יוסי שחר, הוגו לובל, עדי ברקן נבחרו למזכירות.
2. בחירת חנן רוגלין לתפקיד מזכיר הקיבוץ הבא של געש:
139 בעד
51 נגד

·חנן רוגלין נבחר לתפקיד מזכיר הקיבוץ הבא של געש.
3. קבלת ערן ריינשרייבר למועמדות בגעש:
182 בעד
16 נגד

·ערן ריינשרייבר התקבל למועמדות בגעש.
4. קבלת הדר נגרי לחברות בגעש:
192 בעד
8 נגד

·הדר נגרי התקבלה לחברות בגעש.
5. 5. הצעת המועצה הכלכלית להרכבים ונציגי ציבור של מועצות המנהלים בתאגידי געש:

5.1 געש תאורה:

5.1.1 אישור הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר:

161 בעד
8 נגד

·אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר לגעש תאורה

161 מיכי דרורי
114 עדי ברקן
108 אוריאל אבני
86 אבי מן
79 דורית גפני
75 מיכל שרויט
71 מירב סלוצקי

·מיכי דרורי, עדי ברקן, אוריאל אבני ,אבי מן נבחרו למועצת המנהלים של געש תאורה.

5.2 חמי געש:

5.2.1 אישור הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר:

131 בעד
32 נגד

·אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר לחמי געש.

93 דני קייט
88 יואב דרורי
73 דנה דור
72 חנן רוגלין
66 שמעון אלימלך
66 יוסף גלפז
47 לילך ברק

·דני קייט, יואב דרורי, דנה דור, נבחרו למועצת המנהלים של חמי געש.

5.3 תשר געש

5.3.1 אישור הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר:

137 בעד
20 נגד

·אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר לת.ש.ר געש.

132 עודד בלבן
98 בועז סיטרין
85 דני קלינה
28 לילך ברק

·עודד בלבן, בועז סיטרין, נבחרו למועצת המנהלים של ת.ש.ר.

5.4 חקלאות:

5.4.1 אישור הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר:

144 בעד
16 נגד

·אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר לחקלאות.

127 נאור סלוצקי
125 יוסי שחר
106 יעל תירוש
103 חגי אבני
38 עידן ברק

·נאור סלוצקי, יוסי שחר, יעל תירוש נבחרו למועצת המנהלים של חקלאות.

5.5 מקרקעין:

5.5.1 אישור הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר:

151 בעד
9 נגד

·אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למקרקעין.

121 אסף ציקמן
118 רוברטו קופרמן
89 יואב דרורי
89 שלמה ניימן
66 אוריאל אבני
42 חנן רוגלין

·אסף ציקמן, רוברטו קופרמן, נבחרו למועצת המנהלים של מקרקעין.
(יואב דרורי ושלמה ניימן קיבלו אותו מספר קולות בבחירת חבר נציג ציבור שלישי).
על החתום:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב