קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 20 שנת 2005

08/11/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 20 מתאריך 8/11/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיווח על נושאים שוטפים

- נמסר שקריסטין ואמנון יערי הודיעו על עזיבת הקיבוץ.

- המזכירות עודכנה שלמרות התרעות חוזרות ונשנות של הקיבוץ, ז'וליו אינו מעביר לקיבוץ את כספי קרן ההשתלמות שנצברה על שמו. המזכירות החליטה לפעול בעניין כמתחייב ע"פ ההחלטות שהתקבלו לאחרונה בקיבוץ, בעניין כללים להעברת כספים לקיבוץ.

3. אישור רשימת מורשי חתימה של קיבוץ געש
המזכירות אישרה את רשימת מורשי החתימה של הקיבוץ:
אופיר סיטרין, אסף ציקמן, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.

4. אישור נציגי געש במליאת המועצה האזורית חוף-השרון
המזכירות אישרה שחנן רוגלין (כמזכיר) וערד סלוצקי (כרכז משק) יהיו נציגי געש במליאת המועצה האזורית חוף השרון. הטיפול בהחלפת נציגי געש במליאת המועצה האזורית, יבוצע בתאום עם מזכירות המועצה האזורית, ויכנס לתוקף במועד סיום החלפות ממלאי התפקידים בגעש.

5. אישור צירי געש במועצת התנועה הקיבוצית.
המזכירות אישרה שחנן רוגלין (כמזכיר) וערד סלוצקי (כרכז משק) יכהנו כצירי געש במועצת התנועה הקיבוצית.

6. סיכום פעילות המזכירות המסיימת ותאום ציפיות של חברי המזכירות החדשה.
המזכירות קיימה דיון בהרכב רחב שכלל את החברים שסיימו, והחברים הממשיכים ושנבחרו לאחרונה למזכירות. הדיון כלל סיכום של עבודת המזכירות המסיימת, ותאום ציפיות של חברי המזכירות החדשה לגבי יעדי המזכירות לקדנציה הקרובה.
סוכם שלישיבה הבאה תובא לדיון ואישור טיוטת תכנית לעבודת המזכירות.
משתתפים: מירב סלוצקי, רותי כ"ץ, רחל הדר, אסף ציקמן, אבי מן, שרון תירוש, עדי ברקן, ארז קוגלר, חנן רוגלין, אופיר סיטרין, ראובן גפני, יואב דרורי, הוגו לובל, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב