קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 21 שנת 2005

04/12/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 21 מתאריך 4/12/2005

1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 20 מיום 8/11/2005.

2. נגה סלוצקי - יו"ר הנהלת חינוך
אושר מינוייה של נגה סלוצקי ליו"ר הנהלת החינוך.

3. מועצת מנהלים אדם וסביבה – הרכב ובעלי זכות חתימה
אושר הרכב מועצת מנהלים מטעם געש לבית הספר אדם וסביבה: אופיר סיטרין, ערד סלוצקי, חנן רוגלין (מכהן גם כיו"ר).
אופיר וחנן בעלי זכות חתימה.

4. דיווח על התקדמות צוות השינוי
נמסר דיווח על התקדמות התהליך. הוצגו המהלכים המרכזיים המתוכננים לתקופה הקרובה וכן לו"ז צפוי.

5. תוכנית עבודה למזכירות לשנת 2006

כללי:
תוכנית העבודה של מזכירות הקיבוץ מתבססת על התוכנית שהתוותה בשנת 2005, כשהמוקד גם השנה הוא תהליך השינוי.

החזון:
קיבוץ געש פועל לשנות את אורחות חייו למען שיפור באיכות החיים הכללית במקום,למען הגדלת חופש הבחירה, הפעולה והאחריות של חבריו תוך העמקת ביטחונם הסוציאלי וזכויותיהם השונות של חבריו ושמירה על ערכי הליבה של הקהילה בתחומי החינוך, הבריאות התרבות, והעזרה ההדדית.

עיקרי התוכנית:
תהליך השינוי – ליווי וסיוע לצוות שמוביל את התהליך בבניית מרכיבי ההצעה וגיבוש ההצעה הסופית.
סיוע לצוות בהסברה לציבור הרחב.
סיוע בתהליך קבלת ההחלטות.
חיזוק ההכרה בנחיצות השינוי לשיפור אורחות החיים.
הובלת המהלכים המרכזיים לאחר קבלת השינוי:

היעדים:
התאמת תקנון הקיבוץ להחלטות השינוי.
ליווי השינוי בתקופת ההרצה.
זיהוי נקודות חולשה, וחיזוקן.
ליווי וסיוע לפרטים בהטמעת השינוי.
גיבוש ההצעות המשלימות והבאתם לאישור הקיבוץ.

לוח זמנים לתהליך השינוי:
ינואר 2006 עד מרץ 2006 – תהליך קבלת ההחלטות.
מרץ 2006 עד אוגוסט 2006 – תקופת ההרצה.
01/09/06 – הפעלת השינוי.

דיור:
קידום מהלכים אופרטיבי לפתרון מצוקת הדיור, כחלק מהנושאים המרכזיים בתהליך השינוי.

פנסיה:
קביעת יעדים חדשים והצגת חלופות להשגתם – כנ"ל
משתתפים: ראובן גפני, אסף ציקמן, עדי ברקן, ארז קוגלר, רחל הדר, הוגו לובל, יוסי שחר, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב