קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 22 שנת 2005

25/12/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 22 מתאריך 25/12/05

1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 21 מיום 04/12/05.

2. קליטה:

אינגריד גלברד - למועמדות, סוכם להמליץ בחיוב, הביצוע מותנה בפתרון דיור.

ניר גלברד - לאורחות, סוכם להמליץ בחיוב, כנ"ל.

דיויד כהן – לאורחות, סוכם להמליץ בחיוב.

ארז גולדשטין – למועמדות, סוכם להמליץ בחיוב.

3. רכב, דיון בהמלצות הועדה.
ראובן גפני הציג את תמונת המצב והמלצות הועדה לטיפול בנושא הרכב בקהילה ובעסקים.
סוכם להביא הצעה מתוקנת בעקבות ההערות שהושמעו. באחריות: ראובן גפני, יוסי שחר, חנן רוגלין.

4. בניה למגורים.
מוזמנים: אוריאל אבני, ישי בלבן, מיכי דרורי.
התקיים דיון בפנייתם של החברים לקדם את נושא הבניה למגורים באופן יותר נמרץ ולהביא בהקדם חלופות קונקרטיות לדיון והכרעה.
הדיון לא הסתיים, סוכם להביא נתונים נוספים לישיבה הבאה.

5. תהליך השינוי.
נמסר דו"ח על התהליך, סוכם להציג בישיבה הבאה בפני חברי המזכירות את הייתכנות הכלכלית של הפרויקט.
משתתפים: ראובן גפני, רחל הדר, עדי ברקן, הוגו לובל, יוסי שחר, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב