קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.12.2005 מספר 24 שנת 2005

26/12/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 26/12/2005 שיחה מס: 24 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. חנן רוגלין החליף את ערד סלוצקי בתפקיד מזכיר הקיבוץ, החל מ 1 בדצמבר 2005.

2. קריסטין ואמנון יערי הודיעו על עזיבת הקיבוץ.

3. נגה סלוצקי נבחרה ליו"ר הנהלת חינוך.

ב. אינפורמציה:

1. פנסיה
ועדת פנסיה תמסור מידע לגבי השלמת מהלך העברת הכספים מקרן "מבטחים ישנה" לקרן תשורה, כפי שאושר בקיבוץ לפני מספר חודשים.

ג. לדיון:

1. דו"חות כספיים לסיכום ינואר- ספטמבר 2005
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק בחודשים ינואר-ספטמבר 2005.
הדו"חות הוכנו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח, ויוצג ע"י אופיר סיטרין.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 23 מתאריך 10.10.2005

1. ארז קוגלר, יוסי שחר, הוגו לובל, עדי ברקן נבחרו למזכירות.

2. חנן רוגלין נבחר לתפקיד מזכיר הקיבוץ.

3. ערן ריינשרייבר התקבל למועמדות בגעש.

4. הדר נגרי התקבלה לחברות בגעש.

5. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למועצת מנהלים ל"געש תאורה": יהודה בן-חיים (יו"ר), ניר שפירא, אורי אשל, ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, מיכי דרורי, עדי ברקן, אוריאל אבני, אבי מן.

6. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למועצת מנהלים ל"חמי געש": אוריאל אבני (יו"ר), עמנואל אלון, ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, דני קייט, יואב דרורי, דנה דור.
7. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למועצת מנהלים ל"ת.ש.ר געש": יואב דרורי (יו"ר), יוסי אלכסנדרוביץ', ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, עודד בלבן, בועז סיטרין.

8. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למועצת מנהלים ל"חקלאות געש": ערד סלוצקי (יו"ר), אופיר סיטרין, נאור סלוצקי, יוסי שחר, יעל תירוש.

9. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להרכב כולל יו"ר למועצת מנהלים ל"נכסי געש" (מקרקעין): אילן חדד (יו"ר), אורי אשל, ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, אסף ציקמן, רוברטו קופרמן. יואב דרורי ושלמה ניימן קיבלו אותו מספר קולות בבחירת חבר נציג ציבור שלישי).

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב