קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 03 שנת 2005

00/00/0000
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 3 מתאריך 15/2/2005
תוכן

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. רשימת הותק – בהשתתפות רנולד ליבשיץ
המזכירות אישרה את רשימת הותק המעודכנת לינואר 2005, וזאת בהתאם לנוהל שנקבע, על-פיו אחת לשנה מובאת למזכירות הרשימה העדכנית לאשרור.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות רנולד לגבי הצעתו להגדיר את הנושאים לגביהם רשימת הותק קובעת. עמדת רוב חברי המזכירות היתה שלא נכון יהיה להכנס בשלב זה לדיון בנושא, מאחר וקיים תקנון ותק שנוסחו אושר בקיבוץ לפני מספר שנים, שמתכונתו הנוכחית מתאימה לאורחות החיים בגעש.

3. הצעה פרטית של נעמי וז'וליו רוזנטל בעניין עבודת חוץ בחו"ל
המזכירות קיימה דיון לגבי הצעה פרטית של נעמי וז'וליו רוזנטל בעניין לעבודת חוץ בחו"ל.
המזכירות מתנגדת להצעה הפרטית של נעמי וז'וליו, מאחר והתנאים הכספיים שהוצעו בה אינם תואמים את המקובל בגעש לעבודת חוץ בחו"ל, וזאת לאחר שהמזכירות דנה בעניין מספר פעמים והציעה בתאום מלא עם המשפחה 2 הצעות שונות ע"פ הכללים המקובלים, שנדחו בסופו של דבר ע"י המשפחה.
המזכירות מציעה למשפחה לקבל את ההצעות שתואמו איתה כאמור, ותואמות את הכללים המקובלים בגעש לעבודת חוץ בחו"ל. עוד הובהר שאישור עבודת חוץ בחו"ל, מותנה בחתימת המשפחה והקיבוץ כמקובל על מסמך המגדיר את התנאים המפורטים לעניין עבודת החוץ הנ"ל, והעברת ההסכם העסקה של ז'וליו (שעד כה טרם הועבר לקיבוץ) לאישור הקיבוץ.

4. מבנה ארגוני לקיבוץ – דיון והחלטה
המזכירות קיימה דיון כללי בסוגיה, וסכמה שהנושא יטופל כחלק מתהליך השינוי באורחות החיים, במסגרת הצוות שעוסק בימים אלו בנושא.

משתתפים:
יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מירב סלוצקי, רחל הדר, אסף ציקמן, אמנון סירוטה, ראובן גפני, שרון תירוש, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב