קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 02 שנת 2005

00/00/0000
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 2 מתאריך 25/1/2005
תוכן

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. קבלת אילן אופמן לחברות – בהשתתפות אילן
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות אילן לגבי פנייתו לקבלה לחברות בגעש.
המזכירות בעד קבלת אילן חברות בגעש.

3. עבודת חוץ בחול של נעמי וז'וליו רוזנטל
המזכירות קיימה דיון נוסף בהשתתפות נעמי וז'וליו בעניין פנייתם לעבודת חוץ בחו"ל.
בהמשך להחלטת המזכירות הקודמת בנדון, ומתוך רצון לאפשר את אישור הפניה בהתחשב בנסיבות המיוחדות שנעמי וז'וליו תארו, שאין ביכולתם להעביר בשנה הראשונה את הסכום הכספי המקובל בעבודת חוץ בחו"ל, המזכירות החליטה שהיא תומכת באישור עבודת החוץ בתנאים הבאים:

א. יציאת המשפחה לקנדה תהיה במסגרת עבודת חוץ בחו"ל, למשך שלוש שנים ב"אמדוקס קנדה" ע"פ החוזה שיעביר ז'וליו לאישור הקיבוץ. מובהר שהאישור ניתן לפנייה הספציפית שנידונה וכל שינוי בתנאי ההעסקה מחייב אישור הקיבוץ.

ב. מתוך התחשבות בפניית המשפחה, בשנה הראשונה בלבד, במקום העברת כספים לקיבוץ יבוצע תשלום בקיזוז זכויות ותק של שנתיים ותק מכל אחד מבני הזוג עבור שנה זו. מובהר שהאישור בעניין תשלום על דרך קיזוז זכויות, הנו חד-פעמי לשנה הראשונה בלבד ומוצע כפתרון לא שגרתי מתוך רצון להתחשב בפניית המשפחה, ומובהר שלא תתאפשר קניית הותק בחזרה בהמשך. בשנה השניה והשלישית ישלמו בני הזוג את הסכום הכספי החודשי המקובל בגעש בעבודת חוץ בחו"ל.

ג. במשך כל תקופת עבודת החוץ בחו"ל, המשפחה תשא עצמאית בכל הוצאותיה השוטפות כמקובל בעבודת חוץ בחו"ל.
סוכם להציע למשפחה את ההצעה הנ"ל, ובמידה והיא תקבל אותה, להביאה בתמיכת המזכירות לאישור השיחה.

4. הצעת מש"א בעניין תפקיד מנהל שרותים.

המזכירות קיימה דיון לגבי הצעת מש"א להארכת תקופת הניסיון בה יתפקדו מערכות הקהילה ללא מנהל שירותים מכהן עד סוף שנת 2005, לפי ההצעה שהתקבלה באופן זמני בקיבוץ בחודש אוקטובר 2005.
המזכירות תומכת בהצעה שתובא לשיחת קיבוץ.

5. חתימת ערבות הקיבוץ לקרובי חברים

המזכירות קיימה דיון עקרוני לגבי סוגיית פניית חברים לחתימת ערבות הקיבוץ לקרובי חברים לצרכים שונים.
המזכירות החליטה לא לאשר חתימת ערבות הקיבוץ בעניין זה.
משתתפים :
ישראל פלג, יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מירב סלוצקי, רחל הדר, אסף ציקמן, אמנון סירוטה, ראובן גפני, שרון תירוש, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב