קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 01 מיום 01/01/2006

01/01/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 1 מתאריך 01/01/2006
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 22 מתאריך 25/12/05.

2. תקציב מזכירות ‏2006.
אושר תקציב המזכירות לשנת 2006 . (מותנה באישור תקציב אחזקת אדם 2006 באסיפה הכללית.)

3. אריה ואסתי ברקן.
סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה הכללית, לאשר את פנייתם של אריה ואסתי ברקן לצאת לעבודת חוץ בחו"ל, (פנמה וקולומביה) במסגרת חברת PURSYS לתקופה של שנה אחת על פי הכללים לעניין עבודת חוץ בחו"ל, (החלטה מיום 07/08/05 ).

4. רשימת הוותק.
אושרה רשימת הוותק המעודכנת לשנת 2006.

5. בניה למגורים, המשך הדיון מישיבה מיום 25/12/05
סוכם להצמד להחלטת האסיפה הכללית שבתוקף בנושא זה, האומרת שנושא זה יובא לדיון במסגרת ההצעות לשינוי אורחות החיים בגעש. הנושא יחזור לדיון במזכירות לא יאוחר מיום 01/03/06. במקביל הוגשה הצעה פרטית של אוריאל אבני שתובא לדיון באחת הישיבות הקרובות.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
נוחכים :
עדי ברקן, יוסי שחר, אופיר סיטרין, מרב סלוצקי, ראובן גפני, רחל הדר, ארז קוגלר, הוגו לובל, ערד סלוצקי, אסף ציקמן, חנן רוגלין.
חסר רכיב