קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02.01.2006 מספר 01 שנת 2006

02/01/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 2/1/2006 שיחה מס: 01 שנה: 2006
תוכן השיחה
א. הודעות:

ערד סלוצקי החליף את יואב דרורי בתפקיד מרכז המשק החל מיום 1 בינואר 2006.

ב. לדיון:

1. תכנית 2006 (משק)

המועצה הכלכלית מביאה לדיון ואישור את התכנית השנתית של התאגידים העסקיים לשנת 2006. התכנית נדונה ואושרה במועצה הכלכלית. התכנית תוצג בשיחה ע"י מנהלי התאגידים והמועצה הכלכלית. חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן, יכולים לקבלו במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התכנית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. רפת ברומניה

המועצה הכלכלית מביאה לדיון ואישור הצעה להקמת רפת ברומניה, בשותפות עם מושב שיתופי משואות יצחק, אליעזר פישמן ורפת חוף השרון (שגעש שותף בה ב- 33%).
התכנית נדונה ואושרה במועצה הכלכלית. הנושא יוצג בשיחה ע"י שאול רשף, יו"ר רפת חוף השרון.
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים לקבלו לפני כן יכולים לקבלו במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 24 מיום 26/12/2005.

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 24 מיום 26/12/2005.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב