קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09.01.2005 מספר 02 שנת 2006

09/01/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 9/1/2006 שיחה מס: 2 שנה: 2006
תוכן השיחה
א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 11/01/06 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים לאישור ולדיון שבדף זה ובדף לשיחת קיבוץ מס' 1 מיום 02/01/06.

ב. לאישור:

1. קליטה
אינגריד גלברד למועמדות.
ניר גלברד לאורחות.
דיויד כהן לאורחות.
ארז גולדשטיין למועמדות.

המזכירות בעד קליטת המועמדים, ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהם עפ"י הפירוט הנ"ל נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון:

1. אישור תקציב קהילה לשנת 2006
הנהלת שירותים מביאה לדיון ולאישור את תקציב הקהילה (שוטף והשקעות) לשנת 2006.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור תקציב הקהילה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מיום 02/01/2006

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 1 מיום 02/01/2006

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב