קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי שיחות קיבוץ מס' 1 מיום 2/1/2006 ומס' 2 מיום 9/1/2006

12/01/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
קלפי שיחות קיבוץ מס' 1 מיום 2/1/2006 ומס' 2 מיום 9/1/2006
ההצבעה התקיימה ביום רביעי 12.1.2005
שיחת קיבוץ 2.1.2006
שיחת קיבוץ 9.1.2006
1. תוכנית המשק 2006 - הצעת המועצה הכלכלית

98 בעד
12 נגד

·התקבלה תוכנית המשק 2006
2. רפת ברומניה

הצעת המועצה הכלכלית, להקמת רפת ברומניה בשותפות של רפת חוף השרון, משואות יצחק ואליעזר פישמן.

76 בעד
30 נגד

·התקבלה הצעת המועצה הכלכלית להקמת רפת ברומניה
3. תקציב הקהילה 2006 (שוטף והשקעות) – הצעת הנהלת שירותים

98 בעד
15 נגד

·התקבל תקציב הקהילה 2006
4. קליטה

א. אינגריד גלברד למועמדות

92 בעד
26 נגד

·אינגריד גלברד התקבלה למועמדות

ב. ניר גלברד לאורחות

91 בעד
27 נגד

·ניר גלברד התקבל לאורחות

ג. דיויד כהן לאורחות

97 בעד
19 נגד

·דיוויד כהן התקבל לאורחות

ד. ארז גולדשטיין למועמדות

107 בעד
17 נגד

·ארז גולדשטיין התקבל למועמדות
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב