קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 02 מיום 15/01/2006

15/01/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 02 מיום 15/01/06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 1 מיום 01/01/06.

2. דיור לצעירים.
מוזמנים: ו. צעירים: יצחק כנען, מאיה יערי, ו. דיור: ג'אירו פלר, נעמה שחר.
דיון בקריאה ראשונה בהצעת הועדות לגבי מגורים לחיילים.
לאחר הדיון ולאור ההתייחסויות הוחלט לגנוז בשלב זה את ההצעה.

3. כלבים, חברים וילדים.
מוזמן יורם ברדה, פניה אישית.
לאור המצב בגעש שבו לאורך שנים רבות לא מצליחים המוסדות להסדיר את נושא הכלבים וחברים וילדים רבים סובלים מאי הסדרת המצב. סוכם לפעול בנושא על פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג 2002 ועל פי חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים ובעלי חיים), התשנ"ד 1994, על כל המשתמע מכך.
החוק יפורסם לציבור הרחב בלוחות המודעות ותימסר הודעה בעניין בדף לשיחת הקיבוץ.

4. תקנון רכב.
המשך דיון מישיבה מס' 22 מיום 25/12/05. סוכם נוסח התקנון שיובא לאישור שיחת הקיבוץ.

5. אינפורמציה.
נמסרה אינפורמציה על ההתקדמות בתהליך השינוי ולוח הזמנים הצפוי.
נמסרה אינפורמציה על השאילתא של זמי בן חורין בנוגע לתהליך השינוי שתובא לשיחת הקיבוץ.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: אסף ציקמן, עדי ברקן, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי, ארז קוגלר, ראובן גפני, רחל הדר, יוסי שחר, חנן רוגלין.
חסר רכיב