קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 03 מיום 05/02/2006

05/02/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :

סיכום ישיבת מזכירות מס' 3 מיום 05/02/06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 2 מיום 15/01/02, למעט תקנון הרכב שיחזור לדיון נוסף.

2. שמירה בקיבוץ.
מוזמן דוד טמים (רב"ש)
סוכם לאשר את ההצעה מיום 09/01/06 האומרת שהשמירה תבוצע ע"י גורם חיצוני קבוע. הנושא יובא לאישור שיחת הקיבוץ.

3. קליטה
א. הילה שחר, קבלה לחברות. סוכם להמליץ בחיוב.
ב. קטי רובינסקי, קבלה למועמדות. סוכם להמליץ בחיוב.
ג. אסף רובינסקי, קבלה למועמדות. סוכם להמליץ בחיוב.

4. חתונות
סוכם לאשר למתחתנים פעם שניה לקבל מחצית מהסכום הניתן להשתתפות בחתונה ראשונה. (נכון להיום 3750 ₪).

5. דיור
(המשך הדיון בהצעת אוריאל אבני ובהשתתפותו)
סוכם להביא לאישור המזכירות ולאחר מכן לאישור שיחת הקיבוץ, הצעה המכילה את מכלול הנושאים הדרושים להחלטת השיחה לפי הפירוט הבא:
מיקום, מבין החלופות שאושרו בתוכנית הבינוי.
גודל הדירות (הגדרת קריטריונים).
מספר היחידות.
משך הפרויקט.
מקור המימון, הצעת חלופות שונות.
לוח זמנים לביצוע.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
נוכחים :

רחל הדר, ארז קוגלר, ראובן גפני, הוגו לובל, אופיר סיטרין, אסף ציקמן, חנן רוגלין.
חסר רכיב