קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.02.2006 מספר 04 שנת 2006

13/02/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 13/2/2006 שיחה מס: 4 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. קלפי
ביום רביעי 15.02.06 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום בשיחה זו ובשיחת קיבוץ מס' 3 מיום 30.01.06.

2. שאילתא
תינתן תשובה לשאילתא של זמי בן חורין משיחת קיבוץ מס' 3 מיום 30.01.06.

3. בחירות ‏2006
יונתן פופר מונה לרכז את הפעילות בגעש לקראת הבחירות וביום הבחירות. חברים שיש להם הצעות או בקשות בנושא מוזמנים לפנות ישירות ליונתן.

ב. לאישור:

1. נוהל אישור ההצעה לשינוי אורחות חיים בגעש להצבעה בקלפי. (המשך דיון מישיבה קודמת)
צוות השינוי מביא לאישור את ההצעה המעודכנת המצורפת לדף זה.
ההצבעה בקלפי ולאישורה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. קליטה:
א. קטי רובינסקי למועמדות.
ב. אסף רובינסקי למועמדות.

המזכירות בעד קבלת המועמדים. ההצבעה בקלפי ולקבלת קטי ואסף רובינסקי נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. קבורה
חיים קופלוב פונה לאשר באופן חריג את קבורתה, בבוא היום, של בת אחותו בבית הקברות בגעש.
המזכירות מתנגדת לפניה הנוגדת את התקנון והנוהל הנהוג בגעש לגבי קבורת קרובים במשך עשרות שנים.
ההצבעה בקלפי ולאישורה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון:

1. שמירות
המזכירות מביאה הצעה לשינוי נוהלי השמירה בגעש. (ההצעה מצורפת לדף זה)
ההצבעה בקלפי ולאישורה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
שמירה בגעש
הצעת החלטה לשינוי המצב הקיים
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 3 מיום 30.01.06:
לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 3 מיום 30.01.06.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

שיחת קיבוץ 30.1.2006
חסר רכיב