קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי שיחות קיבוץ מס' 3 מיום 30/1/2006 ומס' 4 מיום 13/2/2006

15/02/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחות קיבוץ מס' 3 מיום 30/1/2006 ומס' 4 מיום 13/2/2006
ההצבעה התקיימה ביום רביעי 15.2.2006
שיחת קיבוץ מספר 3 מיום 30.1.2006
שיחת קיבוץ מספר 4 מיום 13.2.3006
1. תוכנית הביקורת לשנת 2006
א. סיום הביקורת בתחום החינוך.
ב. ביקורת בתאגיד הנכסים.

92 בעד
11 נגד

·התקבלה תוכנית הביקורת לשנת 2006.
2. סיליה קסטין חברה בו. ביקורת

101 בעד
8 נגד

·סיליה קסטין התקבלה לחברה בו. ביקורת.
3. נוהל אישור ההצעה לשינוי (נוהל הסתייגויות)

56 בעד
51 נגד

·התקבל נוהל אישור ההצעה לשינוי.
4. קליטה

א. קטי רובינסקי למועמדות: 76 בעד 34 נגד
ב. אסף רובינסקי למועמדות: 71 בעד 37 נגד

·קטי ואסף רובינסקי התקבלו למועמדות.
5. קבורה בגעש - פנייה אישית של חיים קופלוב לגבי קבורתה של בת אחותו בגעש

60 בעד
50 נגד

·התקבלה הפנייה האישית של חיים קופלוב לגבי קבורתה של בת אחותו בגעש בכפוף לנהלי הקבורה.
6. שמירות - העברת ביצוע השמירה בלילה בקיבוץ לגורם חיצוני

79 בעד
32 נגד

·התקבלה ההצעה להעברת ביצוע השמירה בלילה בקיבוץ לגורם חיצוני.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב