קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 04 מיום 27/02/2006

27/02/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 04 מיום 27.02.06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 3 מיום 05/02/06.

2. פציעת ילד בגיל הרך
נמסר דיווח על אירוע הפציעה בגיל הרך, סוכם לפעול ולהביא הצעות לגבי נושא נסיעת הרכבים בשטח המחנה.

3. מנהלת החינוך
אושרה הצעת מש"א להרכב מנהלת החינוך: נגה סלוצקי, יו"ר, אטי פופר - מנהלת חינוך, עידית להב – הגיל הרך, עירית פאוסט - מרכזונים, הילה שחר - נעורים, שרון תירוש – מש"א, נציגי ציבור והורים: גלי ריינשרייבר, דפנה דור, לידי רובינסקי, נעמי וסרלאוף, ישראל פלג, כלנית בוכמן.

4. פניית סימה רותם לעבודת חוץ בחו"ל
אושרה הפניה כמקרה חריג בכפוף לסיכומים פרטניים שיעשו עם סימה. באחריות אופיר סיטרין וחנן רוגלין.

5. תקנון רכב
תקנון הרכב יועבר לחברים בדוא"ל להערות אחרונות על הנוסח שאושר ולאחר מכן לשיחת הקיבוץ .

6. ערעור לשיחת הקיבוץ
ערעור על ההחלטה בעניין קבורתה של בת אחותו של חיים קופלוב
סוכם לערער על ההחלטה. ההחלטה נוגדת את התקנון במספר פרמטרים מרכזיים והמזכירות לא רואה כאפשרות נכונה לקבל את ההחלטה ללא שינוי התקנון.

7. היתרי בניה
נמסר דו"ח ע"י ערד סלוצקי על הקשיים בהוצאת היתרי בניה בגעש בעקבות דרישתה של הועדה המחוזית לחייב אותנו להכין תב"ע חדשה. בכל מקרה רק כאשר תאושר תוכנית בינוי ניתן יהיה לקבל היתרי בניה.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: עדי ברקן, רחל הדר, הוגו לובל, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי, יוסי שחר, ראובן גפני, אסף ציקמן, חנן רוגלין
חסר רכיב