קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי שיחות קיבוץ מס' 5 מיום 13/3/2006

16/03/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחות קיבוץ מס' 5 מיום 13/3/2006
שיחת קיבוץ מספר 5 מיום 13.3.2006
1. קליטה: הילה שחר קבלה לחברות לחברות

135 בעד
11 נגד

הילה שחר התקבלה לחברות.
2. קבורה

ערעור המזכירות על ההחלטה בשיחת קיבוץ מס' 4 מיום 13/2/2006 לגבי קבורתה של בת אחותו של חיים קופלוב.

80 בעד
61 נגד

התקבל ערעור המזכירות בנוגע לקבורתה של בת אחותו של חיים קופלוב.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב