קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 05 מיום 20/03/2006

20/03/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 05 מיום 20.03.06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 4 מיום 27.02.06.

2. הצבת אנטנה סלולארית בבית הקברות.
הדיון יסוכם בישיבה הבאה.

3. שאילתות באסיפה הכללית, דיון מחודש לגבי פרסומן לציבור.
סוכם שהתשובה לשאילתא תימסר כמקובל באסיפה הכללית ובנוסף תימסר בכתב במסגרת שולחן המזכירות בעלון הקיבוץ.

4. הנהלת השירותים, הצעה לסיום עבודתה של הנהלת השירותים במתכונת הקיימת היום.
אושרה ההצעה המצורפת. ההצעה תובא לאישור האסיפה הכללית.

5. מתנה לפסח לחברים.
חיובי אורחים וחברים בארוחת החג.
מוזמנת: אסנת נגרי, ו. חגים.

סוכם:
א. מתנה לפסח, להמשיך במתכונת הקיימת היום.
ב. חיוב חברים עבור ארוחת החג: 15 ₪ לחבר.
ג. חיוב אורחים עבור ארוחת החג: 25 ₪ לאורח.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: שרון תירוש, עדי ברקן, יוסי שחר, רחל הדר, ראובן גפני, ארז קוגלר, אסף ציקמן, חנן רוגלין.
חסר רכיב